O nama

Moderna vozila sadrže sve više upravljačkih uređaja kako bi se poboljšale ukupne performanse vozila. Sustavi upravljanja automobilskim pogonom realiziraju se s ciljem unapređenja voznih svojstava, te smanjenja emisija štetnih plinova i potrošnje goriva. S druge strane, primjena koncepta aktivnog upravljanja dinamikom vozila vodi k značajnom poboljšanju sigurnosti vozila, udobnosti vožnje i voznih karakteristika. Korištenje optimalnih, adaptivnih i prediktivnih strategija upravljanja vodi k povećanju energetske učinkovitosti raznih vrsta električnih vozila te sustava punjenja flota električnih vozila. Konačno, primjena naprednih metoda umjetne inteligencije olakšava razvoj sustava potpore vozaču te napose budućih autonomnih vozila.

Postojanje vjernih matematičkih modela dinamike automobilskih komponenti i sustava omogućuje provedbu raznih simulacijskih analiza, te olakšava projektiranje odgovarajućih sustava upravljanja. Budući da se u standardnim vozilima mnoge varijable korištene u upravljanju ne mjere, potrebno ih je izračunati u realnom vremenu primjenom estimatora stanja. U slučajevima kada fizikalni modeli ne mogu precizno opisati ponašanje složenih, vremenski promjenjivih sustava, estimacija te također predikcija mogu se pogodno provesti primjenom postupaka strojnog učenja, uključujući duboko učenje.

Istraživačke aktivnosti naše grupe orijentirane su k razvoju dinamičkih modela, estimatora, i upravljačkih sustava automobilskih pogona i dinamike vozila, uključujući one karakteristične za električna i autonomna vozila. Većina razvijenih modela, estimatora i regulatora provjeravaju se eksperimentalnim putem, bilo korištenjem vlastitih eksperimentalnih postava ili na temelju eksperimentalnih podataka dobivenih od industrijskih partnera. Istraživačke aktivnosti provode se putem niza projekata podržanih od strane Hrvatske zaklade za znanost, Europske komisije (kroz FP7, COST i H2020 projekte), tvrtki Ford Motor i Jaguar Cars, te nekoliko domaćih tvrtki i javnih ustanova. Ove aktivnosti rezultirale su brojnim publikacijama uključujući oko 70 članaka u prestižnim međunarodnim časopisima, 11 doktorskih radova i šest patenata.