Eksperimentalno električno vozilo

Ispitni postav inercijskih senzora

Eksperimentalni postav za ispitivanje baterija i ultrakondenzatora

Postav za generiranje vertikalnih vibracija automobilskog sjedala

Ispitni sustav aktivnog diferencijala

Elektromehanički aktuator suhe dvostruke spojke

Aksijalni podsustav suhe dvostruke spojke

Mjenjač brzina sa suhom dvostrukom spojkom

Tribometar tipa uzorak-na-disku

Tribometar tipa disk-na-disku