Homepage

Električni moped

Električni moped marke Govecs, model S2.6+, pogonjen je bezkolektorskim istosmjernim motorom nazivne snage 3,3 kW i baterijskim paketom koji se sastoji od ukupno 400 Li-Ni0.33Mn0.33Co0.33O2 (Li-NMC) ćelija spojenih u 20 x 20 mrežu, ukupnog nazivnog napona 72 V, i ukupnog energetskog kapaciteta od 4,1 kWh. Baterijski paket opremljen je BMS-om (eng. Battery Management System) koji omogućava mjerenje i procjenu ključnih veličina baterije te njihovu dostupnost na CAN sabirnici.

Za potrebe istraživanja, moped je opremljen namjenskim mjernim i telemetrijskim sustavom ilustriranim na slici. Središnji dio sustava čini SkyTrack telemetrijski modul tvrtke Artronic, koji je programiran za prikupljanje GPS i CAN mjernih podataka te njihovu pohranu na server u stvarnom vremenu putem GPRS veze. Namjenski mjerni sustav čita podatke o naponu i struji na izlaznim stezaljkama baterije. Struja se mjeri preciznim strujnim pretvornikom (LEM CAB 300) niskog strujnog pomaka, dok se napon mjeri putem djelila napona i 12-bitovnog analognog ulaza telemetrijskog modula. Struja i napon uzorkuju se svakih 0.1 s, pohranjuju se u memorijskoj kartici modula te povremeno preuzimaju na lokalno računalo putem USB veze. CAN podaci, poput napona, struje, stanja napunjenosti i temperature baterije, ukupne prijeđene udaljenosti, zastavice uključenosti motora i sl., kao i trenutnih GPS koordinata i longitudinalne brzine vozila, pohranjuju se s periodom uzorkovanja od 1 s. Ovi se podaci šalju putem GPRS veze na server i dostupni su putem weba.

Slika 1. Mjerni i telemetrijski sustav mopeda.

 


Publications


  • F. Maletić, M. Hrgetić, J. Deur

    Dual Nonlinear Kalman Filter-Based SoC and Remaining Capacity Estimation for an Electric Scooter Li-NMC Battery Pack [OPEN ACCESS ]

    Energies, Vol. 13, No. 3, pp. 16, 2020