Projects

Optimizacija sustava upravljanja dinamike vozila temeljena na potpuno aktivnom ovjesu

2012 - 2015

Podržan od strane tvrtke Ford Motor Company, Dearborn, MI, USA (2012-2015)