Projects

Sustav za telemetrijsko mjerenje temperature rotacijskih pogonskih elemenata

2016 - 2018

Razvojni projekt podržan od Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (2016)

Cilj projekta je komercijalizacija inovacije u području beskontaktnog mjerenja temperature suhe tarne spojke, razvijene na FER-u u okviru projekta „Sustav za telemetrijsko mjerenje temperature rotacijskih pogonskih elemenata“, koji je proveden u okviru programa PoC-5. Glavne aktivnosti projekta RotoTemp uključuju analizu tržišta i razradu strategije izlaska na tržište, zaštitu intelektualnog vlasništva patentom (međunarodna zaštita kroz PCT prijavu) te pronalaženje partnera za licenciranje i/ili daljnji razvoj izuma. Nadalje, aktivnosti će uključivati izradu nacrta licenčnog ugovora te izradu 20 komada nulte serije RotoTemp sustava, kako bi se izum prezentirao potencijalnim partnerima/stjecateljima licencije i procijenila njihova reakcija i interes. Očekivani rezultati projekta su: izvršene radnje i plaćeni odgovarajući troškovi vezani uz patentnu zaštitu u skladu s izrađenom strategijom, pripremljen nacrt ugovora o komercijalizaciji/licenciranju, izrađeno 20 komada nulte serije RotoTemp sustava koji su predstavljeni i ustupljeni besplatno na korištenje ključnim potencijalnim partnerima. U najboljem slučaju tijekom projekta bit će pronađen partner ili partneri kojima će biti licenciran izum i s kojima će biti potpisan licenčni ugovor.