Projects

Optimiranje sustava obnovljivih izvora električne energije povezanih u mikromrežu

2012 - 2014

Znanstveni projekt podržan od Hrvatske zaklade za znanost (2012-2014)

Sve veće potrebe za električnom energijom, ograničenost zaliha fosilnih goriva, rizici povezani s korištenjem nuklearne energije, prijeteće klimatske promjene, kao i težnje nacionalnih gospodarstava energetskoj neovisnosti i diversifikaciji izvora energije, stavljaju u prvi plan distribuiranu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora kao ključan čimbenik održivog razvoja. U europskim okvirima je prepoznata potreba za približavanjem lokalne zajednice održivom razvoju kako s ekološke tako i s energetske strane. U tom smislu, daje se podrška razvoju pametnih mreža, odnosno razvoju njihovih gradivnih blokova – mikromreža.

Glavni nedostatak obnovljivih izvora električne energije (OIEE) je nestalna dostupnost primarnog energenta, što uzrokuje probleme pri regulaciji rada elektroenergetskog sustava. Ovaj problem postoji kako u lokalnom sustavu proizvodnje, pohrane i potrošnje električne energije, tako i na razini cjelokupnog elektroenergetskog sustava – gdje problem postaje sve izraženiji s povećanjem udjela OIEE u ukupnoj proizvodnji električne energije. Kao logično rješenje uočenog problema nameće se ideja koordiniranog i dinamičkog planiranja proizvodnje, pohrane i potrošnje električne energije. Energetskim i informacijskim povezivanjem agregata OIEE, sustava za pohranu i potrošača u mikroelektroenergetski sustav – mikromrežu – omogućuje se upravljanje rezultantnim tokovima energije u takvom sustavu uzimanjem u obzir prognoze dostupnosti primarnih energenata, a s ciljem optimiranja rada mikromreže po tehno-ekonomskim kriterijima.

Kvalitetnom izvedbom sustava predikcije i optimalnim upravljanjem bitno će se olakšati postupak integracije obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini, a uz odgovarajuće povezivanje u veće sustave, i na razini cjelokupnog elektroenergetskog sustava. U program su uključene četiri istraživačke skupine s neophodnim, i nadopunjujućim, stručnim znanjem i iskustvom: Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb (FER), Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb (FSB), Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Končar-Institut za elektrotehniku (KIET).

Poznato je da se preko 90% električne energije u razvijenim zemljama troši u domovima, zgradama i industriji. Potrebno je dakle pokloniti veću pozornost krajnjim korisnicima ako se želi ostvariti puni učinak takozvanih pametnih mreža – smanjenje potrošnje i gubitaka električne energije, integriranje obnovljivih izvora i spremnika električne energije, smanjenje potrošnje fosilnih goriva i povećanje pouzdanosti elektroenergetskog sustava.

Zahvaljujući nadopunjujućim kompentencijama iz odgovarajućih područja istraživanja, partneri na ovom programu će doprinijeti upravo takvom pouzdanom i optimalnom radu sustava obnovljivih izvora energije povezanih u mikromrežu. Na taj način program osigurava i iskorak prema razvoju centra izvrsnosti za decentraliziranu i distribuiranu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, kao i iskorak prema takozvanim pametnim mrežama i pametnim gradovima