Projects

Regulacija i estimacija dinamike vozila

2007 - 2012

Znanstveni projekt podržan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2007-2012)

Broj projekta: 120-1201773-1771

Period: 2007 - 2012

Sažetak: Uvođenje sustava regulacije dinamike vozila (ABS, TCS, ESP, ARC, CDC i sl.) dovodi do značajnog unaprjeđenja sigurnosti vožnje u kritičnim manevrima, povećanja udobnosti i poboljšanja voznih karakteristika. Komercijalna rješenja ovih sustava zasnovana su na standarnim ABS aktuatorima u vidu hidrauličnih kočnica. Razvoj i primjena novih aktuatora, poput aktivnog sustava skretanja, aktivnog diferencijala i aktivnog ovjesa, doveli su do intenziviranja istraživačkih aktivnosti s ciljem daljnjeg unaprjeđenja kvalitete regulacije dinamike vozila. Regulacijski sustav zahtijeva poznavanje raznih veličina dinamike vozila, čija mjerenja su često vrlo teška ili skupa. Stoga je neophodno razviti precizne estimatore dinamike vozila. Razvoj regulatora i estimatora u velikoj je mjeri zasnovan na matematičkim modelima dinamike vozila. Ovi modeli trebaju imati jednostavnu strukturu koja vjerno opisuje temeljne modove dinamike vozila.

Ciljevi predloženog istraživanja su: a) razvoj vjernih modela dinamike vozila namijenjenih upravljanju, s naglaskom na model automobilske gume; b) razvoj estimatora dinamike vozila temeljen na tzv. konceptu sažimanja (fuzije) senzora poput ABS senzora, akcelerometara, žiroskopa i GPS senzora; c) sinteza i usporedna analiza sustava regulacije dinamike vozila za razne konfiguracije aktuatora i senzora. Projekt bi time trebao dati jasne odgovore o stupnju povećanja sigurnosti, udobnosti i performansi vožnje temeljem primjene naprednih aktuatora i senzora, te o optimalnim strukturama estimatora i regulatora kojima se to postiže. Konačni rezultati istraživanja bili bi vjerni nelinearni i linearizirani modeli autogume i dinamike vozila u cjelini, te optimalni sustavi estimacije i regulacije dinamike vozila za razne.

Predloženi modeli, estimatori i regulatori planiraju se provjeriti simulacijom na računalu i eksperimentalnim putem. Za potrebe eksperimentalne provjere koristiti će se postojeće ispitno vozilo Fakulteta, čija je glavna karakteristika primjena izravnog pogona s električnim servo-motorom. Ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, vozilo bi se proširilo s izravnim pogonom skretanja, te nizom naprednih senzora dinamike autogume i vozila u cjelini. Rezultati istraživanja mogu pronaći izravnu primjenu u automobilskoj industriji, ali isti tako i u industriji tračnih vozila, te u transportu u cjelini. Istraživanje treba dati prilog globalnim naporima na povećanju sigurnosti transporta i putnika.