Projects

Računalom upravljani tribometar

2007 - 2011

Tehnologijski projekt podržan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2007-2011)

Broj projekta:

Period: 2007 - 2011

Sažetak: Trenje predstavlja otpor gibanju površina u kontaktu, i značajno određuje ponašanje mnogih tehničkih procesa i proizvoda. Primjera ima vrlo mnogo, a posljedice trenja ponekad su korisne, a ponekad štetne.

Dobrim poznavanjem trenja, koje je određeno koeficijentima ili silama, mogu se značajno poboljšati postojeći proizvodi ili procesi, bilo unaprijeđenom konstrukcijom i materijalima, ili, što je danas naročito aktualno, boljim upravljanjem i regulacijom.

Jedini način koji vodi do dobrog poznavanja trenja, odnosno njegovog dobrog matematičkog opisa modelom, jest onaj eksperimentalni. U tu svrhu obično se koriste posebni strojevi za analizu trenja i trošenja - tribometri. Oni su najčešće usmjereni ispitivanju trenja u statičkim uvjetima, dakle onima koji se ne mijenjaju tijekom ispitivanja. Ponekad su zanimljivi promjenljivi, dinamički uvjeti trenja, kada se normalna sila ili brzina relativnog gibanja brzo mijenjaju, ili su zanimljivi drugi prijelazni oblici trenja poput histereza, Stribeckovog efekta, itd.

Za namjene takvih eksperimenata, ovaj projekt predlaže izradbu računalom upravljanog stroja za ispitivanje trenja, sa svojstvima vrlo brze dinamike zahvaljujući brzim pogonima, visoke preciznosti zahvaljujući predviđenoj mjernoj opremi, univerzalnosti zahvaljujući predviđenoj mogućnosti izmjena kliznih parova, te automatiziranosti mjernih procedura zahvaljujući numeričkom upravljanju i softverskoj podršci koja će biti razvijena za ovaj stroj.