Projects

Modeliranje i estimacija trenja između autogume i podloge za potrebe sinteze regulacijskih sustava vuče, ABS-a i dinamike vozila

2006 - 2008

Podržan od tvrtke Ford Motor Company, Dearborn, MI, SAD (2006-2008)