Projects

Eksperimentalno električno vozilo s izravnim pogonom na kotače

2004 - 2005

Podržan od Fordovih istraživačkih centara u Aachenu, Njemačka i Dearbornu, MI, SAD (2004-2005)