Projects

Istraživanje fundamentalnih aspekata dinamike automobilskog pogona kao potpora budućim primjenama u estimaciji i upravljanju

2001 - 2003

Podržan od tvrtke Ford Motor Company, Dearborn, MI, SAD (2001-2003)