Vladimir Macura mag. ing.

Fakultet strojarstva i brodogradnje I. Lučića 5 HR-10000 Zagreb HRVATSKA
sjeverna zgrada, soba D-104

Zaposlenje

2019
 
 
Stručni suradnik na projektima Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu,

Istraživanje