Doc. dr.sc Mihael Cipek dipl.ing.stroj.

Fakultet strojarstva i brodogradnje I. Lučića 5 HR-10000 Zagreb HRVATSKA
sjeverna zgrada, I kat, soba A-308/1
385-95-8656-771 (+385-1-6168-375)

Zaposlenje

2020
 
 
Docent Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu,
2015 - 2019
 
 
Poslijedoktorand / viši asistent Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu,
2009 - 2015
 
 
Znanstveni novak / asistent Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu,

Nastava