Projects

ICT-podržana integracija električnih vozila u energetske sustave s visokim udjelom obnovljivih izvora energije

2012 - 2014

Znanstveni projekt podržan od Hrvatske zaklade za znanost (2012-2014)

Akronim projekta: i-RESEV

Web stranica projekta: hrzz.hr/default.aspx?id=2344

Period: 2012. -

Sažetak: Zbog intermitentne prirode obnovljivih izvora energije (OIE), odgovarajući energetski sustavi trebaju sadržavati značajnu rezervu u vidu konvencionalnih energetskih izvora ili značajan kapacitet postrojenja za skladištenje energije. To dovodi do povećanja cijene električne energije i cjelokupnog energetskog sustava, te ograničava širu raspostranjenost OIE. Rastuća primjena električnih vozila, uključujući utična hibridna električna vozila (engl. skrać. PHEV) i vozila-na-mreži (engl. skrać. V2G), donosi vrlo značajan kapacitet distribuiranih baterijskih akumulatora spojenih na mrežu, što otvara nove mogućosti za integraciju OIE. Međutim, cjelokupni energetski i transportni sustav postaje kompleksniji, te se njime može optimalno upravljati samo uz široku primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT).

Glavni cilj predloženog projekta je uspostaviti temelje za cjelovitu integraciju električnih vozila u energetske sustave zasnovane na OIE i to u pogledu primjene ICT-a u a) procedurama modeliranja, simulacije i optimiranja, b) optimalnog upravljanja, estimacije i predikcije u realnom vremenu, c) strateškog planiranja i d) servisne podrške.

Postoje dva temeljna pravca istraživanja i razvoja koja vode prema implementaciji i razumijevanju tzv. pametnih elektromobilnih sustava, s ciljem značajnog smanjenja emisije stakleničkih plinova i usmjeravanja budućih transportno-energetskih sustava prema održivom razvoju. Prvi se pravac zasniva na rješavanju problema na razini energetskog sustava (pristup "od vrha prema dnu") u smislu optimiranja primjene OIE imajući u vidu prednosti i zahtjeve elektrificiranog transporta. Drugi pristup ("od dna prema vrhu") polazi od optimiranja upravljačkog sustava vozila, s ciljem minimiziranja potrošnje goriva i električne energije za dane parametre mreže i unaprijed nepoznate vozne uvjete.

Kako ovi temeljni individualni napori evoluiraju i ICT sustavi postaju sve sofisticiraniji, očito postoji potreba za sveobuhvatnim pristupom planiranju, sintezi i upravljanju cjelokupnim transportno-energetskim sustavom kako bi se približilo optimalnom ponašanju za dane radne parametre. U tom pogledu, predloženi projekt uspostavlja multidisciplinarnu istraživačku skupinu sa značajnim međunarodnim iskustvom, koja uključuje znanstvenike s područja upravljanja sustavima vozila i planiranja energetskih sustava.

Predloženi istraživački pristup kreće od upravljanju-namijenjenog modeliranja električnih vozila, te optimiranja upravljačkih varijabli vozila koje se provodi za unaprijed definirane vozne cikluse. Optimizacijski rezultati ulaze u modele planiranja energetskog sustava s ciljem optimiranja komponenti sustava za razna ograničenja vezana uz tehničke zahtjeve i cijenu energije. Karakteristični parametri optimiranog energetskog sustava tj. mreže vraćaju se na razinu vozila s ciljem razvoja optimalnih i robusnih upravljačkih algoritama. Konačno, cjelokupni model transportno-energetskog sustava služi za simulacijsko vrjednovanje raznih konfiguracija OIE-mreža-vozila.

Projektni glasnici:

1. glasnik - rujan 2012.

2. glasnik - kolovoz 2013.

3. glasnik - prosinac 2013.

4. glasnik - rujan 2014.

5. glasnik - prosinac 2014.