Cipek, M.

Modeliranje, analiza i optimalno upravljanje pogonima hibridnih električnih vozila

Doktorski rad, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 2015.
Pogoni hibridnih električnih vozila sastoje se od dvaju ili više različitih energetskih izvora u svrhu smanjenja potrošnje goriva i emisija štetnih plinova. Zbog složenosti takvih pogona, primjenjuju se prikladni upravljački sustavi, čija se sinteza temelji na opsežnom računalno-podržanom optimiranju i simulacijama koje zahtijevaju točne i računalno efikasne matematičke modele. U radu se predlaže modeliranje kinematike i dinamike hibridnih pogona, te analiza njihovih tokova snage, primjenom grafo-analitičkog postupka veznih dijagrama. Zatim se razmatra globalno optimiranje upravljačkih varijabli pogona električnog vozila proširenog dometa pomoću algoritma dinamičkog programiranja, a rezultati optimiranja dobiveni za razne režime rada pogona se potom koriste u parametriranju i provjeri sustava upravljanja. Konačno, predlaže se postupak višekriterijskog optimiranja dimenzija komponenti električnog vozila proširenog dometa, uz korištenje parametarski optimirane skalabilne strategije upravljanja temeljene na kombiniranju upravljanja zasnovanog na bazi pravila i trenutačne minimizacije ekvivalentne potrošnje goriva.