Homepage

Aksijalni podsustav suhe dvostruke spojke

Postav aksijalnog sklopa suhe dvostruke spojke (1) namijenjen je karakterizaciji (i) aktuatora (3) u realističnim uvjetima opterećenja djelovanjem dvostruke spojke (usp. aktuator s opružnim teretom) te (ii) aksijalne dinamike same dvostruke spojke. Podsustavi su aksijalno razmaknuti kako bi se omogućilo mjerenje sile potisnog ležaja (5). Povezani su preko tenzometarskog senzora (6) te odgovarajućim namjenski izrađenim prihvatnim elementima za svaku spojku (7). Po uzoru na postav aktuatora, linearna spiralna opruga (8) i mehanizam za podešavanje (9) su dodani kako bi omogućili ručnu varijaciju predopterećenja spojke ili zračnosti između potisnog ležaja i spojke.

Za mjerenje položaja potisnog ležaja (10) i potisne ploče (11) koriste se dva LVDT senzora pomaka. Zamašnjak je modificiran kako bi se omogućilo mjerenje normalne sile spojke (vidi sliku c). Normalna sila se očitava iz mjerenja reaktivne sile na jednoj od tri potporne točke namjenski izrađene reakcijske ploče spojke (12). Tri obodno jednako raspoređena konačna provrta izbušena su na istom radijusu za smještaj senzora sile (13) te dva čelična "lažna" senzora. Čelična reaktivna ploča ubačena je između oslone točke i frikcijske ploče (14, 15) kako bi se osiguralo jednoliko opterećenje među oslonim točkama. Modificirani zamašnjak moguće je ugraditi na dva načina (sl. c) čime se omogućuje karakterizacija obje spojke.

1. suha dvostruka spojke
2. zvonoliko kućište spojke
3. aktuator
4. servomotor s navojnim vretenom
5. potisni ležaj
6. tenzometarski senzor sile
7. prihvatni elementi
8. tlačna opruga
9. mehanizam za podešavanje
10. senzor položaja potisnog ležaja
11. senzor položaja potisne ploče
12. rekacijska ploča spojke
13. senzor sile
14., 15. tarne ploče spojke


Slika 1. Sheme i fotografije ispitnog postava aksijalnog podsustava suhe dvostruke spojkeKratki video zapis tipičnog pokusa


Publications


  • V. Ivanović, M. Hoić, J. Deur, Z. Herold, H. E. Tseng

    Design of Test Rigs for a Dry Dual Clutch and its Electromechanical Actuator

    SAE paper #2012-01-0807, SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, Vol. 5, No. 1, pp. 612-620, 2012