Homepage

Mjenjač brzina sa suhom dvostrukom spojkom

Postav transmisije (1) u konfiguraciji 1 primjeren je za karakterizaciju učinaka prijenosa momenta i termalne dinamike spojke (2), gdje su nužna neposredna mjerenja momenta spojke, pozicije potisnih ploča te temperature frikcijskog kontakta spojke. Ona su omogućena vezanjem zamašnjaka (3) te pripadajućih potisnih ploča (4, 5) preko tenzometarskog senzora reaktivnog momenta sile (6) na kučište postava. S druge strane, frikcijske ploče (7, 8) pogonjene su sa strane kotača pomoću visokomomentnog servo-motora (9) preko jednog od poluvratila (10), diferencijala (11) i zupčanika transmisije, dok je drugo poluvratilo (12) uzemljeno. Aktuator spojke pokretan je izmjeničnim servomotorom (13). Upravljački i nadzorni sustav izgrađen je na bazi industrijskog PC-a, te je preuzet s prethodno korišćenog postava aktivnog diferencijala.

Željezo-konstantan J-tip termoparovi smješteni su u četiri konačna provrta na nerotirajućem zamašnjaku (14, 15) (2 provrta) te potisnim pločama (16, 17) (1 provrt u svakom) i to na srednjem radijusu spojke s 2 mm aksijalne udaljenosti od frikcijske površine. Aksijalni pomak obje potisne ploče (16, 17) mjeri se LVDT senzorima pomaka (18, 19). K tome, pomak potisnog ležaja mjeri se namjenski izrađenim bezkontaktnim senzorom ugrađenim u zvonoliko kućište. Temperatura zvonolikog kućišta spojke mjeri se samoljepljivim termoparovima (20). Na ulazu u diferencijal smješten je inkrementalni davač (21) za mjerenje brzine klizanja spojke. Također, ugrađeni transmisijski senzori niske rezolucije mogu se upotrijebiti za neposredno mjerenje ulaznih i izlaznih vratila transmisije.

Konfiguracija 2 ispitnog postava (vidi sliku b) namijenjena je prevladavanju glavnih nedostataka konfiguracije 1 vezanih uz reverzni prijenos snage preko jednog poluvratila (nerealistično opterećenje može uzrokovati ubrzano trošenje zupčanika diferencijala). Stoga je ova konfiguracija primjerena za različita dugotrajna ispitivanja (npr. ispitivanje trošenja) te realistična ispitivanja torzijskih vibracija i upravljanja. Međutim, mjerenja temperature i pomaka potisnih ploča nije moguće, dok je mjerenje momenta na spojci neizravnije. Zamašnjak (3) je direktno pokretan primjenom istog električnog servomotora visokog momenta (9). Oba poluvratila (10, 12) su uzemljena, od kojih jedan preko senzora reaktivnog momenta (6) korišćenog u konfiguraciji 1 za uzemljenje zamašnjaka. K tome, momenti na poluvratilima mogu se mjeriti namjenski izrađenim sustavom tenzometarskih traka (22) zalijepljenih na poluvratila.

1. Mjenjač brzina
2. Spojka
3. Zamašnjak spojke
4., 5. Potisne ploče spojke
6. Senzor momenta spojke
7., 8. Frikcijske ploče spojke
9. Servomotor visokog momenta
10., 12. Poluvratila
11. Diferencijal
13. Servomotor
14., 15. Termoparovi zamašnjaka
16., 17. Termoparovi potisnih ploča
18., 19. LVDT senzori pomaka potisnih ploča
20. Samoljepljivi termoparovi na kućištu spojke
21. Inkrementalni davač prijenosnika
22. Tenzometarski senzori momenata poluvratila

Slika 1. Sheme i fotografije ispitnog postava mjenjača brzina sa suhom dvostrukom spojkom u konfiguraciji 1 (a, c, e, f, g) i konfiguraciji 2 (b) te pripadajuća suha dvostruka spojka (d)Kratki video zapis tipičnog pokusa u konfiguraciji 1

 

Kratki video zapis tipičnog pokusa u konfiguraciji 2 može se vidjeti ovdje. 


Publications


  • M. Hoić, N. Kranjčević, Z. Herold, J. Deur, V. Ivanović

    Experimental Characterization and Modeling of Dry Dual Clutch Wear

    SAE paper #2014-01-1773, SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, Vol. 7, No. 1, pp. 326-337, 2014
  • V. Ivanović, M. Hoić, J. Deur, Z. Herold, H. E. Tseng

    Design of Test Rigs for a Dry Dual Clutch and its Electromechanical Actuator

    SAE paper #2012-01-0807, SAE International Journal of Passenger Cars - Mechanical Systems, Vol. 5, No. 1, pp. 612-620, 2012