Prof. dr. sc. Milan Kostelac

Fakultet strojarstva i brodogradnje I. Lučića 5 HR-10000 Zagreb HRVATSKA
619, 6. kat, A, jug
milan.kostelac@fsb.unizg.hr

Zaposlenje

 
 
Izvanredni profesor

Zavod za motore i transportna sredstva, Fakultet strojarstva i brodogradnjeSveučilište u Zagrebu

Publikacije

Članak u časopisu ▼
Konferencijski članak ▼
Google Scholar Profile