Projects

Anticipiranje sigurne brzine pri nailasku na pješački prijelaz

2020 - 2023

Znanstveni projekt podržan od strane tvrtke Ford Motor Company, Dearborn, MI, USA (2020-2023)

Znanstveni projekt podržan od strane Ford - University Research Program (URP), Tvrtka Ford Motor

Period: 2020-2023

Projektni tim: Istraživačka grupa s područja upravljanja automobilskim sustavima, Sveučilište u Zagrebu,

FSB Vođa projekta: prof. dr. sc. Joško Deur

Ciljevi projekta:

Višeagentsko modeliranje interakcija vozila i pješaka na pješačkim prijelazima

Razvoj modela za predviđanje ponašanja vozila i pješaka na pješačkim prijelazima primjenom strojnog učenja

Projektiranje upravljačkog sustava namijenjenog izračunavanju sigurne brzine vozila prilikom prilaska pješačkom prijelazu

Adaptacija upravljačkog sustava s obzirom na promjenjivo ponašanje pješaka